ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์"

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ถึง 30 ตุลาคม 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศระบบกิจกรรมชุมนุม

ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม