สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1112109221
2มัธยมศึกษาปีที่ 291116207
3มัธยมศึกษาปีที่ 3145124269
4มัธยมศึกษาปีที่ 46390153
5มัธยมศึกษาปีที่ 55085135
6มัธยมศึกษาปีที่ 687122209
รวม:5486461,194