สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1คริสต์1
2พุทธ936
3อิสลาม11
รวม948