สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1คริสต์1
2พุทธ938
3อิสลาม11
รวม950