สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1กัมพูชา16
2พม่า4
3ไทย931
รวม951