สรุปจำนวนสัญชาติ

# สัญชาติชาติ จำนวน (คน)
1กัมพูชา11
2พม่า1
3ไทย939
รวม951