สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1A186
รวม186