สรุปจำนวนนักเรียน

# ระดับชั้น/แผนกวิชา ชาย หญิง รวม
1มัธยมศึกษาปีที่ 1112108220
2มัธยมศึกษาปีที่ 298120218
3มัธยมศึกษาปีที่ 3152132284
4มัธยมศึกษาปีที่ 46695161
5มัธยมศึกษาปีที่ 55994153
6มัธยมศึกษาปีที่ 695126221
รวม:5826751,257