สรุปจำนวนศาสนา

# ศาสนา จำนวน (คน)
1คริสต์2
2พุทธ1,001
3อิสลาม11
รวม1,014