สรุปจำนวนเชื้อชาติ

# เชื้อชาติ จำนวน (คน)
1กัมพูชา18
2พม่า4
3ไทย993
รวม1,015