สรุปจำนวนกรุ๊บเลือด

# กรุ๊ปเลือด จำนวน (คน)
1ไม่ระบุ520
2A14
3บี205
4เอ119
5เอบี45
6โอ354
รวม1,257