ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 20 พฤษภาคม 2562
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

การสมัครชุมนุม โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ เริ่มรับสมัครลดเวลาเรียน และชุมนุมตั้งแต่ บัดนี้ถึง 17 พฤษภาคม 2562


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม